top of page

Bestyrelsen

Bestyrelsen i Kettinge forsamlingshus administrerer forpagtningen af huset og fastsætter lejeprisen, der går til dækning af løbende omkostninger for vedligeholdelsen af huset.

Kettinge forsamlingshus har haft generalforsamling d. 10. marts 2016, og kunne fremlægge et regnskab, der viste en fremgang i antallet af udlejninger på 26% (fra 65 til 82).

Se referat fra Generalforsamling her.

I bestyrelsen indgår:

Formand                       
Kasserer                       
Bestyrelsesmedlem    
Bestyrelsesmedlem    
Bestyrelsesmedlem    
Bestyrelsesmedlem    
Bestyrelsesmedlem   
 

Preben Larsen
Stig Nielsen
Arne Kok
Thomas Fuss 
Michael Knudsen  
Torben Hansen    
Henning Søndergaard

bottom of page